กรมธนารักษ์เดินหน้าสร้างคอนโดฯ ข้าราชการ เฟส 2

0 Comments

กรมธนารักษ์ สร้างมูลค่าเพิ่มบริหารที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศ เตรียมขยายโครงการก่อสร้างคอนโดฯ เฟส 2 เพื่อเป็นสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานให้ข้าราชการ

วานี้ (17 ม.ค.) อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารพักอาศัย “โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ”

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ คือ การนำที่ราชพัสดุมาพัฒนา เพื่อจัดเป็นสวัสดิการซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ด้านที่พักอาศัย ให้ข้าราชการได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในทำเลและราคาที่เหมาะสม โดยที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาโครงการคอนโดมิเนียมในเฟส 1 ประกอบด้วย สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างโครงการฯ ระหว่างกรมธนารักษ์ผู้ให้เช่า กับผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 4 แปลง ได้แก่

1) แปลง นบ.380 (บางส่วน) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2) แปลง กท.2918 (บางส่วน) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
3) แปลง กท.1060 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
และ 4) แปลง กท.475 (บางส่วน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ รวม 300 คน

และผู้เช่าดังกล่าวได้จัดทำสัญญาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้าง และสัญญาจ้างบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ โดยกรมธนารักษ์ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารพักอาศัยรวม ความสูง 7 ชั้น จำนวน 76 ห้อง พื้นที่ใช้สอยของห้องพักอาศัยขนาดประมาณ 40 ตารางเมตร (ตร.ม.)

 

โดยหลังจากที่ดำเนินโครงการฯ เฟส 1 แล้ว กรมธนารักษ์ได้ขยายผลการดำเนินการ โดยนำที่ราชพัสดุมาดำเนินโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ หรือ เฟส 2 โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯ ออกแบบ จัดหาผู้รับจ้าง และพัฒนาโครงการฯ โดยได้ดำเนินการเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติคือ ข้าราชการ 14 ประเภท และข้าราชการบำนาญจองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

ซึ่งโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น (pre approve) ของผู้จองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้จองโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี และจันทบุรี ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยรวม ความสูง 7 ชั้น จำนวน 76 ห้อง ขนาดพื้นที่ใช้สอยห้องละประมาณ 40 ตารางเมตร ราคาห้องละ 999,999 บาท และสำหรับในกรุงเทพมหานคร ดำเนินการในที่ราชพัสดุแปลง กท.475 (บางส่วน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยรวม ความสูง 28 ชั้น จำนวน 650 ห้อง พื้นที่ใช้สอยห้องละประมาณ 34 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 3 ระดับราคา คือ 999,999 บาท 1,250,000 บาท และ 1,499,999 บาท

สำหรับผู้สนใจสามารถจองเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมในแปลง กท.475 (บางส่วน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ในระดับราคา 1,250,000 บาท และ 1,499,999 บาท ซึ่งเป็นคอนโดความสูง 28 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางบางจาก ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง ใกล้แหล่งชอปปิ้ง เชื่อมต่อการเดินทางสู่ทุกจุดหมายอย่างสะดวกสบายได้รวดเร็วทั้งรถไฟฟ้าสถานีบางจาก และทางพิเศษฉลองรัช และอีกหนึ่งทำเลที่เปิดจองเพิ่มเติมคือในพื้นที่อุบลราชธานี ราคาเพียง 999,999 บาท กับห้องขนาด 40 ตารางเมตร 76 ห้อง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุบลราชธานี ใกล้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เซ็นทรัลพลาซา และท่าอากาศยานนานาชาติ อุบลราชธานี

โดยสามารถจองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://tdhw.treasury.go.th/Bureaucrat/description ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเต็มตามจำนวนที่เปิดจอง