ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนระวังซื้อขายหุ้น PSG ราคาวิ่งฉิว-ซื้อขายหนาแน่น

0 Comments

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนอีกครั้งให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ PSG หลังราคาวิ่งแรงปิดตลาดภาคเช้าที่ 1.17 บาท มูลค่าซื้อขายหนาแน่นที่ 616.86 ล้านบาท ขณะที่ก่อนหน้านี้บริษัทชี้แจงไม่มีพัฒนาการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงไม่ทราบถึงสาเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย

วันที่ 10 มกราคม 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แจ้งเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังอย่างมากก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PSG) เนื่องจากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมากในระยะเวลาอันสั้น แม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2 ซึ่งมีผลในเช้าวันนี้ (10 ม.ค.) และ PSG ชี้แจงผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯในเช้าวันนี้ ว่าไม่มีพัฒนาการสำคัญที่กระทบต่อสภาพการซื้อขายที่ปรับตัวขึ้น

โดยผู้ลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้อาจมีความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ PSG ได้ หากราคาผันผวน จึงขอให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและสารสนเทศที่แจ้งผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯให้รอบคอบ นอกจากนี้ ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ PSG อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จากการติดตามสภาพการซื้อขายในช่วงที่ผ่านมาพบว่า PSG ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง (จากราคาเปิดเมื่อ 29 ธ.ค. 2564 ที่ 0.56 บาท) และในวันนี้ (10 ม.ค. 2565) ราคาปรับตัวมาปิดภาคเช้าที่ระดับสูงสุด (New high) ที่ 1.17 บาท มูลค่าซื้อขายหนาแน่นที่ 616.86 ล้านบาท ด้วยค่า P/E ขาดทุน และ P/BV ที่ 591.2 เท่า

ทั้งนี้ ปัจจุบัน หลักทรัพย์ PSG อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2 บริษัทสมาชิกต้องดำเนินการดังนี้

1.ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ PSG ต้องวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และ

2.บริษัทสมาชิกห้ามนำหลักทรัพย์ PSG คำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี

สำหรับบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PSG) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยหลังเริ่มต้นปี 2565 มา หลักทรัพย์ PSG ได้รับการแจ้งเตือน Trading Alert จากตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2565 ว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีระดับราคาและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมากจากช่วงก่อนหน้า และ ให้ทางบริษัทชี้แจงข้อมูล

ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขาย Cash Balance เริ่มต้นวันที่ 5 ม.ค. ไปจนถึง 25 ม.ค. 2565

ขณะที่ทางบริษัทชี้แจงว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ PSG เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วนว่า 1.บริษัทไม่มีพัฒนาการใด ๆที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป 2. บริษัทไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย และ 3. บริษัทไม่มีสารสนเทศอื่นที่ต้องการชี้แจง