ไร้กลั่นแกล้ง! ทย.แจงคำสั่งอธิบดีย้ายด่วน ผอ.สนามบินเบตงเพื่อความเหมาะสม

0 Comments

ทย.ยืนยันคำสั่งย้าย ผอ.สนามบินเบตงเพื่อความเหมาะสม ไร้กลั่นแกล้งทาางการเมือง หรือให้ข้าราชการเป็นแพะรับบาป

วันที่ 26 มี.ค. 2565 กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้ชี้แจงว่า กรณีที่ นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง โดยมีข่าวผ่านสื่อหลายแขนงพร้อมทั้งมีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและพาดพิงกล่าวหาถึงที่มาของคำสั่งในเชิงการกลั่นแกล้งจากฝ่ายการเมือง ทำให้ข้าราชการตกเป็นแพะรับบาป ไม่เป็นความจริง

ทย.ได้ทำเอกสารชี้แจงผ่านสื่อมวลชน ยืนยันว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคำสั่งดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดระเบียบท่าอากาศยานเบตงว่าด้วยการควบคุมยานพาหนะในเขตการบิน พ.ศ. 2563 ตามมาตรฐานความปลอดภัยอากาศยาน ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 3 ประเด็น คือ

1. การนำยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในลานจอดอากาศยาน โดยผู้ขับขี่ที่มิใช่ผู้ให้บริการภาคพื้นภายในลานจอดอากาศยานซึ่งผ่านการฝึกอบรมการขับขี่และการควบคุมยานพาหนะภายในลานจอดอากาศยานจากบริษัทผู้ดำเนินการเดินอากาศ หรือบริษัทผู้ให้บริการภาคพื้น เข้าไปรับผู้โดยสารและ/หรือสิ่งของที่มากับอากาศยานภายในลานจอดอากาศยานและอยู่ในระยะใกล้ชิดกับอากาศยานโดยไม่มีเหตุอันควรที่จำเป็นหรือเหตุฉุกเฉิน จึงถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน และ/หรือผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นภายในบริเวณลานจอดอากาศยานซึ่งตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยภายในลานจอดอากาศยาน

2. การอ้างว่ามีผู้โดยสารที่เจ็บป่วยหรือเดินเท้าด้วยตนเองไม่ได้ จึงนำรถไปรับในเขตพื้นที่การบิน ซึ่งข้อเท็จจริงสามารถประสานขอใช้รถเข็น (Wheel chair) จากผู้ให้บริการภาคพื้นเป็นผู้ดำเนินการ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตงโดยมีการละเลยหรือไม่มีการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อความปลอดภัย ซึ่งการที่ผู้พิการหรือผู้สูงอายุไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองเจ้าของอากาศยานต้องแจ้งให้สนามบินทราบ เพื่อทำการเตรียมรถเข็นที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบทางด้านการรักษาความปลอดภัยแล้วเท่านั้น

หากไม่มีการร้องขอแล้วพบว่ามีพาหนะหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำเข้าไปรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุแล้วยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย สนามบินต้องทำการยับยั้งและหยุดการกระทำของพาหนะหรืออุปกรณ์นั้นๆ โดยทันทีเพื่อเข้าขั้นตอนการตรวจสอบหรือขั้นตอนการอนุญาตต่อไป

3. การขนสัมภาระจำนวนมากที่มากับอากาศยานเช่าเหมาลำ ไม่มีการประสานให้ได้รับการตรวจสอบจากท่าอากาศยานเบตงก่อน อนึ่ง การขนบุคคลหรือสิ่งของที่มากับอากาศยานจะต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการภาคพื้นและได้รับอนุญาตจากสนามบินให้เข้าทำการได้ภายในเขตลานจอดอากาศยานเท่านั้น ในกรณีสัมภาระที่มากับอากาศยานเช่าเหมาลำแล้วจะนำหรือขนสัมภาระนั้นออกจากสนามบินเจ้าของอากาศยานต้องแสดงหลักฐานรายการสัมภาระพร้อมการรับรองการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยจากสนามบินต้นทางก่อน หากไม่มีการกระทำดังกล่าว สนามบินปลายทางต้องทำการตรวจสอบสัมภาระนั้นตามมาตรการรักษาความปลอดภัยสนามบิน

ทั้งนี้ การกำกับมาตรการดูแลบุคคลและยานพาหนะภายในเขตพื้นที่การบินจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการสนามบินเบตง ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง ที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการควบคุมดูแลมิให้บุคคลหรือยานพาหนะฝ่าฝืนข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

ดังนั้น การออกคำสั่งดังกล่าวจึงไม่มีเจตนากลั่นแกล้งผู้ใด หากแต่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของการตรวจสอบอย่างถูกต้องเหมาะสม และท่าอากาศยานเบตงยังคงสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ ทย.อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อนายปริญญา แสงสุวรรณอธิบดีกรมท่าอากาศยานได้มีคำสั่งลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 ย้ายนางดวงพร สุวรรณมณี จากตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาสและการช่วยราชการในฐานะผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง

หลังพบว่ามีการนำรถของศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) จำกัด เข้าไปรับผู้โดยสารสายการบินเอ็มเจ็ทในเขตพื้นที่การบินสนามบินเบตงเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 โดยระบุว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ลานจอดอากาศยานในการเข้าไปรับผู้โดยสารสายการบินเอ็มเจ็ทถึงเครื่องบิน โดยหลังมีการประสานจากเจ้าหน้าที่สายการบินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่เป็นผู้สูงอายุและมีความยากลำบากในการเดินบริเวณข้างอากาศยาน

โดยหลังเกิดเหตุคนขับรถตู้ของ บวท.ได้ยอมรับความผิดว่านำรถเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามโดยพลการไม่ฟังคำสั่งผู้ดูแลสนามบินที่ให้ยกเลิกภารกิจ และยินยอมให้ท่าอากาศยานเบตงเพิกถอนบัตรอนุญาตบุคคลชนิดถาวรและบัตรยานพาหนะชนิดถาวรจากการที่ฝ่าฝืนระเบียบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานเบตง

สำหรับผู้โดยสารในเครื่องบินลำดังกล่าวมีบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริษัท บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ และนายทวีสอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการย้าย ผอ.สนามบินเบตงว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองด้วยหรือไม่

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business