กรมสรรพากร ประกาศยืดเวลาชำระอากรแสตมป์

0 Comments

สรรพากร ประกาศ ขยายระยะเวลาชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ และตราสารกระดาษ ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65 พร้อมเพิ่มลักษณะตราสารกระดาษอีก จำนวน 18 ลักษณะ ให้สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด้

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาในการชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ และตราสารกระดาษ สามารถยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ทั้งนี้ สำหรับตราสารที่จัดทำขึ้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1.ตราสารอิเล็กทรอนิกส์

– จำนวน 5 ลักษณะ ที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สามารถยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

 

– จำนวน 18 ลักษณะ ที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สามารถยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

2.ตราสารกระดาษ

– จำนวน 5 ลักษณะ (จ้างทำของ กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเกินบัญชีธนาคารใบมอบอำนาจ ใบมอบฉันทะให้ลงมติที่ประชุมของบริษัท และค้ำประกัน) ที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สามารถยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9)

 

พร้อมนี้ กรมสรรพากรได้เพิ่มลักษณะตราสารกระดาษอีก จำนวน 18 ลักษณะ ให้สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด้ เพื่อให้มีจำนวนเท่ากับการเสียอากรเป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์โดยตราสารที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (วันถัดจากวันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สามารถยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9)

 

ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market